Hulp bij een oplossing

Werkwijze en kosten

Werkwijze
Als u in conflict dreigt te raken of u bent reeds in conflict geraakt en u wilt een oplossing of verandering, neemt dan snel contact met ons op. Dit kan overigens iemand anders namens u ook doen, bijvoorbeeld een werkgever, familielid of een overheidsinstantie.

Samen beoordelen we wat uw situatie is, wat de gewenste resultaten zijn en hoe wij u daar bij kunnen helpen.

Er wordt bij mediation altijd nagestreefd evenveel tijd en aandacht aan beide partijen te geven. Een mediator hoort dus ook de andere partij aan en blijft altijd onpartijdig.

Het eerste oriënterende gesprek met cliënt(en) zelf of een verwijzer is altijd gratis en vrijblijvend.

Als de beschreven situatie en het conflict zich goed lijken te kunnen laten oplossen door middel van mediation kan een Mediationovereenkomst aangegaan worden.

In de daaropvolgende gesprekken wordt gezamenlijke het (ontstaan van) het conflict nader geanalyseerd, ontrafeld en samen gekeken naar de toekomst en de mogelijkheden die er nog wél zijn.

Onder begeleiding van een goede mediator zult u merken dat beide partijen binnen enkele gesprekken tot meer en betere resultaten kunnen komen dan eerder gedacht.

De mediator kan zorg dragen voor een geschikte locatie, omstandigheden, afspraken al dan niet op papier, en het eventueel vastleggen van de resultaten in een Vaststellingsovereenkomst.

Binnen de mediationgesprekken geldt vertrouwelijkheid, partijen verbinden zich naar elkaar (en de mediator naar partijen) dat alles binnen de mediation vertrouwelijk behandeld wordt. Zo ontstaat er doorgaans meer vrijheid om openlijk met elkaar te spreken over wat hen verdeeld houdt en waarom.

Kwaliteit
Om onze cliënten en opdrachtgevers zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen stellen wij strenge eisen aan onszelf en onze werkwijze.

Het is vaak een heftige ervaring als je in conflict raakt en er zelf niet meer uit komt, conflicten kunnen enorme impact hebben op mensen zelf en op hun omgeving. Wij willen daar uiterst zorgvuldig mee omgaan.

Borninkhof Mediation is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland www.mfnregister.nl en voert derhalve mediations uit conform de kwaliteitseisen en richtlijnen die het MfN voorschrijft.

U vind desgewenst hier het Mediationreglement, de toelichting op het mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. Daarnaast controleert het MfN bij haar mediators of er blijvend voldoende studie en intervisie wordt gevolgd en uiteraard dat er voldoende mediations gedaan worden.

Bent u desondanks van mening dat een MfN-registermediator u niet correct behandeld heeft bestaat er de mogelijkheid een klacht in te dienen. Borninkhof Mediation valt onder het tuchtrecht en wij nemen uw feedback of klacht dan ook zeer serieus.

Overigens bij andere diensten dan mediation, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en advisering, streven wij vanzelfsprekend dezelfde kwaliteitsnormen en beroepsethiek na. Hier heeft echter formeel de MfN regelgeving geen betrekking op.

Kosten
Wat mediation of een van de andere diensten gaat kosten is afhankelijk van een aantal aspecten. Onze stelregel is altijd dat mediation u meer moet opleveren dan kosten. Neem contact met ons op voor een gericht kostenplaatje.

Vast staat in ieder geval dat mediation vaak vele malen goedkoper dan juridisch procederen of andere alternatieven. Immers bij een rechtszaak moeten er twee advocaten én de rechtsgang zelf betaald worden, bij mediation “slechts” één mediator. Daardoor kan uw kostenplaatje van enkele duizenden euro`s teruglopen naar enkele honderden euro`s. Daarnaast betalen partijen vaak gezamenlijk de mediation en wordt gewerkt naar een oplossing voor beide partijen.

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Informeer of u verzekerd bent voor mediation.

Ben u financieel minder draagkrachtig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toevoeging en zal slechts een eigen bijdrage gelden van enkele tientjes.

Per casus kijken we gezamenlijk altijd naar een zo passend mogelijke aanbod voor alle betrokkenen, blijkt er een goedkoper en/of beter alternatief voor u te zijn dan zullen wij u hier altijd op wijzen.