test

test

Waarom mediation

Mediation is uitermate geschikt en succesvol gebleken voor het oplossen van conflicten. Meer dan driekwart van de mediations eindigt succesvol.

Mediation is in de meeste gevallen vele malen goedkoper dan bijvoorbeeld een juridische procedure.

Mediationtrajecten kunnen vaak snel gestart worden en duren vaak minder lang dan juridische procedures.

Mediation is vrijwillig en vrijblijvend, wat inhoudt dat er (weer) ruimte is om met elkaar te sparren over de mogelijkheden, zonder dat dit direct gevolgen hoeft te hebben. Niet geschoten is altijd mis, een rechtszaak of doorgaan met ruzie maken kan altijd nog.

Mediation heeft een vertrouwelijk karakter, u kunt daardoor binnen de grenzen van beschaafdheid, alles zeggen wat u op uw hart heeft.

Mediation zorgt in de meeste gevallen voor twéé winnaars na afloop, niet slechts één zoals bij een rechtszaak.

Mediation is uitermate leerzaam voor beide partijen. Het mediationproces draagt bij aan meer (zelf)inzicht en het voorkomen van nieuwe conflicten.

Oplossingen en resultaten worden door de partijen zelf bedacht en niet door derden opgelegd. Dit soort oplossingen zijn veelal duurzamer, creatiever en steviger.

Op www.rechtspraak.nl worden de volgende objectieve redenen aangedragen:

Of het nu gaat om arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, conflicten met de overheid: bijna alle grote en kleine conflicten lenen zich voor mediation.

Voorwaarde is wel dat:

  • beide partijen bereid zijn om met de ander te onderhandelen;
  • er ook ruimte is voor onderhandeling.

Mediation heeft meestal geen zin als u:

  • een principiële en openbare uitspraak wilt over een juridisch punt
  • al eerder heeft geprobeerd om het conflict via mediation op te lossen en dat niet is gelukt

Snel een oplossing
Een mediation wordt over het algemeen binnen enkele maanden afgerond. Soms zelfs binnen enkele weken of in een gesprek van een paar uur.

Relatie behouden
Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en kwesties goed uit te praten. Daarna zoeken alle betrokkenen samen naar een oplossing. Zodoende kunt u de relatie met uw gesprekspartner ook voor de toekomst behouden of juist goed afsluiten.

Alles in eigen hand houden
Bij mediation bepaalt u samen met de andere partij(en) wat jullie afspreken en in de overeenkomst zetten.

Hele conflict oplossen
Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict.

Meerdere zaken tegelijk
Bij mediation kunt u verschillende zaken waar meerdere partijen bij betrokken zijn, tegelijkertijd behandelen.

Totale kosten
Mediation kan goedkoper zijn dan het voortzetten van de gerechtelijke procedure. Bijvoorbeeld als er in een mediationtraject meerdere gerechtelijke procedures tegelijk worden behandeld. Of als er in de juridische procedure getuigen of deskundigen moeten worden ingeschakeld.