Hulp bij een oplossing

Strafrecht

Er wordt de laatste jaren ook in strafzaken steeds vaker om mediation gevraagd, bijvoorbeeld door de officier van justitie, de rechter, de advocaat en de verdachte/veroordeelde maar zeker ook door slachtoffers zelf.

Uit verschillende pilots en lokale initiatieven is de meerwaarde en het positief effect sterk naar voren gekomen. Slachtoffers van misdrijven worden op deze manier in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan de verdachte/veroordeelde en te vertellen wat het misdrijf met ze heeft gedaan.

Een verdachte/veroordeelde kan op zijn beurt uitleg geven aan het slachtoffer en eventueel excuus maken voor het aangedane leed. Daarnaast kan binnen de mediation de afhandeling plaats vinden van eventueel geleden (emotionele en/of financiële) schade.

De officier van justitie en de rechter(s) houden rekening met de uitkomsten van een mediation. Dit wil overigens niet zeggen dat een geslaagde mediation per definitie betekent dat er niet meer vervolgd zal worden of de straf verlaagd zal worden.

De mediation heeft in eerste instantie tot doel aan herstel te werken en tegemoet te komen aan de belangen van beide partijen. Met voorgaande als uitgangspunt wordt uiteraard zorgvuldig en integer rekening gehouden met de juridische kant van het verhaal en de bruikbaarheid voor de strafzaak.

Mediation kan vóór, tijdens of na de rechtszitting plaats vinden. In deze complexe zaken werkte Borninkhof Mediation enkele jaren als onderdeel van het ervaren mediatorscollectief Mediation Oost, inmiddels zijn zij gefuseerd.