Ontstaan

Borninkhof Mediation is met trots en enthousiasme opgericht door Vincent Borninkhof uit Zutphen. Hij behaalde in 2005 een graad in het sociaal werk aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Na zijn opleiding volgde hij diverse trainingen, bijscholing en cursussen en deed ervaring op binnen onder andere de jeugdzorg, asielzoekerscentra, de psychiatrie, de verslavingszorg en de reclassering. Hij rondde in 2015 een opleiding tot MfN-registermediator af bij het Mediationhuis te Diepenheim.

Vincent heeft zich ontwikkeld tot een kundig mediator die op een prettige, persoonlijke en respectvolle manier met zijn cliënten en opdrachtgevers omgaat. Hij weet goed hoe hij professionaliteit kan bieden zonder een menselijke en laagdrempelige benadering uit het oog te verliezen.

Na enkele jaren te werken als Mediator in Strafzaken voor het Openbaar Ministerie is inmiddels zijn werkveld sterk verbreed als gekwalificeerd MfN-registermediator. Arbeids- en organisatie kwesties trokken zijn aandacht en ook hier liet Vincent zich in opleiden en specialiseren. Verder volgde al snel specifieke aanvragen vanuit gemeenten waarbij het gaat om complexe conflicten en veiligheidskwesties die soms al jaren blijken te spelen (soms zelfs al generaties lang) en die zich niet simpelweg tot een overzichtelijke buren- of familieruzie blijken te laten typeren. Vooral bij kwesties met een hoge escalatiegraad en veel verschillende belangen weet men Borninkhof Mediation te vinden.

Inmiddels is de vraag naar deze diensten zodanig opgelopen en breder geworden dat er samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met andere geregistreerde mediators, juristen en gedragsdeskundigen. Zo kan altijd, en op elk moment, voor elk (potentieel) conflict de beste specialist aansluiten.