Hulp bij een oplossing

Missie en Visie

Missie
Borninkhof Mediation werkt voor mensen en organisaties die in conflict zijn geraakt, geconfronteerd worden met conflicten van derden of met situaties waarbij er indicaties zijn dat in de toekomst conflicten kunnen ontstaan.

Het primaire doel is om in een tijdig stadium met efficiënte en effectieve (mediation-) interventies de partijen te helpen om, zo zelfstandig mogelijk, tot vreedzame keuzes en duurzame oplossingen of afspraken te komen.

Op deze manier wil Borninkhof Mediation bijdragen aan de beperking van schade voor mensen en/of organisaties in bijvoorbeeld financiële, juridische of emotionele zin. De mediator is in dit proces onpartijdig en onafhankelijk.

Door partijen in deze processen professioneel te begeleiden, te ondersteunen en te faciliteren hoeft er uitsluitend nog een beroep gedaan te worden op bijvoorbeeld overheid, rechtspraak, advocaten, rechters en/of juridische procedures daar waar men er samen écht niet (afdoende) uitkomt. Of uiteraard als wetgeving dit simpelweg bepaalt.  De regie ligt zoveel als mogelijk bij de partijen zelf, indien- en zolang als wenselijk en juridisch haalbaar is.

Borninkhof Mediation stelt kwalitatief hoge eisen aan zichzelf en werkt uitsluitend samen met andere hoog- en breed opgeleide, onafhankelijke professionals. Aanvullend stellen wij ons tot doel een vertrouwelijk en prettig klimaat te scheppen voor de mensen en/of organisaties waarmee- of voor wie wij werken.

Om samen met onze cliënten en/of opdrachtgevers de gewenste resultaten te behalen en op transparante en integere wijze te kunnen werken, stellen wij ons constant tot doel om vooraf zo helder en duidelijk mogelijk te zijn naar elkaar. Bijvoorbeeld over onze werkwijze, de kosten, de mogelijkheden en de wederzijdse verwachtingen.

Om ons werk goed te kunnen doen zijn er specifieke eigenschappen, vaardigheden en kennis benodigd die constant vragen om innovatie, creativiteit en het leveren van maatwerk.

Visie
Mensen en organisaties zouden altijd de mogelijkheid moeten hebben om gefaciliteerd en begeleid te worden bij het zo zelfstandig en autonoom mogelijk voorkomen en/of oplossen van problemen en conflicten.

Op die manier leren mensen en organisaties van anderen, van zichzelf, van hun conflicten, hoe ze ontstaan, hoe ze kunnen worden voorkomen en wat er van te leren valt. Mensen en organisaties die Borninkhof Mediation inschakelen zullen na afloop doorgaans minder snel in nieuwe conflictsituaties geraken.

Borninkhof Mediation wil bijdragen aan een toekomst waarbij in toenemende mate sprake is van een zichzelf-corrigerende en zichzelf-herstellende maatschappij waarbij de overheid/rechtspraak pas in beeld komt op het moment waarop mensen of organisaties niet meer in staat zijn het conflict zelf op te lossen. Een maatschappij waarbij burgers en bedrijven in hoge mate capabel zijn zelf hun conflicten en problemen te voorkomen of op te lossen, en uitsluitend waar nodig ondersteunt en gefaciliteerd worden.

Mensen en organisaties die zelf hun conflicten oplossen, en zelf werken aan herstel, leren van dit proces en ervaren dat het face to face en gecontroleerd bespreken van de pijnpunten een belangrijke bijdrage levert aan herstel. Uiteraard is iedereen en iedere casus verschillend en is altijd een zorgvuldige analyse en inschatting noodzakelijk.