Hulp bij een oplossing

Mediation

`Horen wat iemand zegt is wat anders dan luisteren naar wat iemand zegt`..

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder de deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. De mediator is een deskundige op het gebied van het ontstaan- en oplossen van conflicten. Hij zorgt dat de communicatie tussen partijen weer constructief wordt.

Een mediator stimuleert en begeleidt u bij het creatief zoeken naar een oplossing en bewaakt het proces. Meer dan twee derde van alle mediations slaagt. Jaarlijks worden vele duizenden geschillen via mediation tot tevredenheid opgelost.

Partijen gaan onder begeleiding van een mediator zelf op zoek naar een voor beide partijen acceptabele oplossing voor hun conflict. Het resultaat is meer dan een oplossing alleen. Mediation streeft naar tevredenheid van beide partijen in het conflict. Dit is anders dan rechtspraak, waar rechters naar de (juridische) feiten kijken, de argumenten van partijen en advocaten aanhoren, beoordelen wat de wet hierover zegt om vervolgens tot een uitspraak te komen.

Deze uitspraak kan in uw voordeel uitpakken maar ook in uw nadeel. Daarnaast is het geschil niet opgelost, er is alleen duidelijk wie  juridisch in het gelijk wordt gesteld. Mediation is anders en streeft naar twéé winnaars, die samen oplossingen bedenken en duurzaam hun problemen oplossen. Ook daarom verwijzen rechtbanken steeds vaker naar mediation nog vóór zij de zaak inhoudelijk gaan beoordelen.