Hulp bij een oplossing

Cultuur, religie en discriminatie

In Nederland leven veel verschillende mensen en persoonlijkheden met elkaar samen die uiteenlopende denk- en leefwijzen hebben. Die verschillen kunnen liggen in bijvoorbeeld religie, seksuele geaardheid, geslacht of etnische afkomst.

Tevens en daarmee samenhangend kennen we verschillende (sub)culturen. Alleen al de autochtone Nederlanders verschillen vaak al veel onderling, afhankelijk van de regio waar men woont of de gewoontes waar men mee opgevoed is.

In Nederland heeft men een vrije partnerkeuze, het staat u vrij een relatie aan te gaan met de sekse van uw voorkeur.

Het komt echter regelmatig voor dat mensen elkaars keuzes of gedachten niet begrijpen of elkaars taal (soms letterlijk) niet spreken. Communicatie is vaak moeilijker als men elkaars achtergrond, gedrag en uitingen verschillend interpreteert of niet begrijpt. Dit kan helaas voor onbegrip of zelfs conflicten zorgen.

Voor deze kwesties hebben wij specialistische professionals en mediators met aanvullende kennis en expertise die in deze gevallen partijen weer kunnen laten communiceren, problemen uit de wereld helpen en indien gewenst gemaakte afspraken vast laten vastleggen.

U kan bij ons Nederlandse mediators en juristen inschakelen die bijvoorbeeld tevens de Arabische en/of Turkse taal machtig zijn. In veel gevallen kan dat enorm effectief zijn.