Hulp bij een oplossing

Buren en omgeving

Het zal u verbazen hoeveel mensen in Nederland in conflict raken met hun buren, dit heeft vaak enorm negatieve gevolgen voor het woongenot. Uw woning is immers de plek waar u zich veilig en prettig hoort te voelen.

Ergernissen zoals geluidsoverlast, het plaatsen van een nieuwe schutting of een overhangende boom kunnen uitlopen tot enorme conflicten. Soms raken ook de woningcorporatie, de wijkagent en de gemeente betrokken en voor u het weet loopt het uit de hand en duurt een conflict veel te lang.

Naast buren heeft u als inwoner van een stad of dorp ook te maken met tal van andere zaken in de omgeving waarin u woont en werkt. Bijvoorbeeld mogelijk overlast van verkeersaangelegenheden, bouwprojecten of andere gemeentelijke keuzes.

In veel van deze gevallen is mediation een zeer effectieve methode om er samen uit te komen, afspraken te maken en te werken aan een prettigere (leef)omgeving. Borninkhof Mediation heeft veel ervaring met dergelijke problemen, neem contact op en leg ons vrijblijvend uw verhaal voor.