Hulp bij een oplossing

Bemiddeling

`Wat iemand zegt hoeft niet te zijn wat iemand bedoelt`..

Een veel voorkomende vorm van conflicthantering is (herstel)bemiddeling. Hierin ligt veelal een actievere rol voor de bemiddelaar dan bij mediationtrajecten. De bemiddelaar heeft meer vrijheid en hoeft zich niet alleen te richten op het begeleiden van het proces.

De bemiddelaar kan zich ook richten op de inhoudelijk aspecten die bijdragen of bij hebben gedragen aan het conflict en partijen daar naar toe bewegen. In tegenstelling tot vaak bij mediation het geval is, zijn er met bemiddeling ook situaties denkbaar waarbij niet direct actief door partijen zelf aan de problemen of ontstane situatie wordt gewerkt.