Hulp bij een oplossing

Arbeid en samenwerking

Een prettig en gezond werkklimaat is voor zowel werkgever als werknemer essentieel. Wij helpen bij conflicten tussen werknemers en werkgevers maar ook bij conflicten tussen werknemers onderling.

Wanneer er te vaak signalen van bijvoorbeeld wrijving of onenigheid worden waargenomen op de werkvloer of binnen arbeidsrelaties is het zinvol hier tijdig op in te spelen.

Borninkhof Mediation kan op professionele en neutrale wijze vroegtijdig de signalen voor het ontstaan van stagnaties of conflicten in kaart brengen en de opdrachtgever daar over adviseren.

Is dit stadium reeds gepasseerd en is er reeds sprake van ziekteverzuim, een verstoorde werkrelatie, een arbeidsconflict óf komt zelfs beëindiging van het arbeidscontract ter sprake? Dan kan arbeidsmediation zeer zinvol zijn om voor beide partijen tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.

De nieuwe WWZ, de Wet Poortwachter en andere recente aanpassingen in wet- en regelgeving maken dat het zinvol is goed op de hoogte te zijn van uw hedendaagse rechten maar ook uw plichten.

Met arbeidsmediation wordt op deskundige wijze gezocht en gewerkt naar een onderlinge oplossing waar beide partijen wat aan hebben. Daarnaast wordt nagestreefd dat deze oplossingen duurzaam zijn en beide partijen ook echt een streep onder het conflict kunnen zetten.

Twee partijen hebben veelal verschillende belangen, Borninkhof Mediation laat u ze samenbrengen en zorgt voor twee winnaars in plaats van één.